Berkel Flowers B.V.

Colofon en disclaimer

Colofon

De website en de webshop is een dienst van Berkel Flowers B.V.

Contact
Berkel Flowers B.V.
Klappolder 160
2665 MP Bleiswijk
Telefoon: 010 52 200 32
E-Mail: info@berkelflowers.nl

KVK 290 384 79
BTW-nummer 80 20 52 824 B01

Copyright
Copyright ©Berkel Flowers B.V. 2019. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
De samenstelling van het internetaanbod gebeurt met de grootst mogelijke zorg. Berkel Flowers B.V. kan echter niet garant staan voor de op de website ter beschikking gestelde informatie en sluit daarom elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat in verband met het gebruik van deze website.

Copyright & Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, animaties en video’s als ook alle andere inhouden die via de website worden weergegeven, vallen onder de bescherming door het auteursrecht en andere beschermende wetsartikels. Verveelvoudiging, verandering of gebruik van de voornoemde inhouden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande toestemming door Berkel Flowers B.V. niet toegelaten.